nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Hjartesmil flyttar

Publisert Oct. 26, 2011

Mariell Øyre tar med seg bloggen til nyoppstarta grayzine.no. Bloggen kjem framleis til å vere på nynorsk. – Nynorsken er svært viktig for identiteten min som bloggar, eg trur ikkje hjartesmil kunne funnest på noko anna språk, seier ho.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.