nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil starta mållag på Hamar

Publisert Oct. 28, 2011

– Språk er viktig uansett, og det er mulig å engasjere seg i et mållag ut ifra sitt eget ståsted, om en er nynorskbruker, bokmålbruker eller begge deler, skriv initiativtakar Jens Haugan.

Les meir hjå Hamar Arbeiderblad

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.