nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Samar vert sjikanerte

Publisert Nov. 18, 2011

I kjølvatnet av striden rundt Tromsø kommune si vingling i saka om innlemming i det samiske språkforvaltingsområdet, opplever fleire samar i Tromsø å verta grovt sjikanerte på gata og over telefon.

Les meir hjå NRK Troms og Finnmark

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.