nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Etterlyser prispengar

Publisert Nov. 24, 2011

Stord vart årets nynorskkommune i 2009, men i dag er det ingen i kommunen som kan gjera greie for den delen av prispengane som ikkje vart fordelt umiddelbart. Avisa Sunnhordland etterlysar midlane på leiarplass.

Les meir hjå Sunnhordland

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.