nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Sjøsamisk og kvensk skule nedleggingstruga

Publisert Nov. 29, 2011

Dei sjøsamiske og kvenske oppvekstsentra i Indre-Billefjord og Børselv er truga av nedlegging. Formannskapet i Porsanger vil flytta dei Lakselv for å spara pengar.

Les meir hjå NRK Sápmi

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.