nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Fekk ikkje kommunestyretolk

Publisert Dec. 16, 2011

Ordførar Kurt Roger Hansen i Porsanger vil ikkje bruka pengar på tolk til kommunestyremøta. Kommunestyrerepresentant Kåre Olli vart dimed ikkje tolka til norsk då han tala på samisk på førre kommunestyremøte.

Les meir hjå NRK Troms og Finnmark

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.