nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nynorskens problem: Sentralisering

Publisert Dec. 19, 2011

Sentralisering og flyttestraumar er hovudårsaka til at den slake nedgangen i talet på nynorskelevar held fram. Sogn og Fjordane er det einaste fylket der talet på nynorskelevar aukar.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.