nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Føreslår reorganisering av norskfaget

Publisert Feb. 24, 2011

– Ett av problemene med norskfaget i den videregående skolen er at det ikke er ett fag, men en samling av mange emner under det vage skiltet "Skrive og snakke", skriv lektorane Asbjørn Holm og Helene Fæste.

Les meir hjå Utdanning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.