nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil fjerna sidemålet i Stavanger-skulen

Publisert Feb. 25, 2011

På måndag vil Atle Simonsen (FrP) prøva å få med seg Stavanger bystyre på å senda ein søknad om eit forsøk med valfritt sidemål i ungdomsskulane i kommunen.

Les meir hjå Rogalands avis

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.