nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Flest røystingar om språk

Publisert March 25, 2011

Det vart gjennomført seksten lokale folkerøystingar i fjor. Ni av desse var om språkval, og i fire av desse gjekk nynorsken sigrande ut.

Les meir hjå Kommunal Rapport

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.