nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Svak språkleg sjølvkjensle sør for Skagerrak

Publisert March 30, 2011

Danskane slit med sjølvtilliten på vegner av språket sitt. Språkkoordinator Bodil Aurstad trur det kjem av at dei veit at Danmark har historisk bakgrunn som språkundertrykkjarar.

Les meir hjå NRK Kultur og underhaldning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.