nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Mållaget krev ekstrautgreiing

Publisert April 19, 2011

– Det trengs difor ei tilleggsutgreiing for å få fram moglege språkpolitiske verknader av dei framlegga utvalet har lagt fram, skriv Noregs Mållag i ei høyringsfråsegn til Mediestøtteutvalet.

Les meir hjå Noregs Mållag

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.