nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Meiner Oslo legg godt nok til rette

Publisert April 19, 2011

Oslo-byråd Kristian Vinje (H) meiner Oslo kommune kan leggja til rette for samisk språk og kultur utan å verta innlemma i forvaltingsområdet for samisk språk.

Les meir hjå Aftenposten

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.