nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Samespråkkonferanseprogrammet er klart

Publisert April 28, 2011

Sametinget skipar til språkkonferanse på Tromsø Scandic hotell 11.-12. mai. Konferansen skal ta føre seg bruk og synleggjering av samisk språk.

Les meir hjå Sametinget.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.