nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

- Ikkje overlat alt til staten

Publisert April 29, 2011

– Kommunane må bruke den makta dei faktisk har i offentleg språkpolitkikk. God offentleg språkpolitikk fordrar kommunar som bryr seg, seier kultursentrumsdirektør Ottar Grepstad.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.