nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nynorskpris til journalistvikar

Publisert May 23, 2011

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er tildelt Njord V. Svendsen, som nyss måtte slutta i Bergens Tidende etter nærare seks år som mellombels tilsett der.

Les meir hjå NRK Nynorsk mediesenter

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.