nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Ørsta + Volda = Aasen?

Publisert May 23, 2011

Kommunane Ørsta og Volda vurderer å slå seg saman, og har difor fått Møreforsking og Telemarksforsking til å greia ut om det. Forskarane tilrår at ein eventuell ny kommune får namn etter Ivar Aasen.

Les meir hjå Nationen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.