nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

«Arbeidarpariet» er lov lokalt igjen

Publisert May 25, 2011

Sentralstyret i Arbeiderpartiet har snudd, og godtek no at lokal- og fylkeslag brukar namneforma «Arbeidarpartiet». Nasjonalt skal namnet derimot berre vera på bokmål.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.