nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nordmøringane vert «sjuke»

Publisert May 25, 2011

Helse Møre og Romsdal har vedteke nynorsk som offisiell språkform for føretaket, og Kristiansund sykehus ligg dimed an til å skifta namn til Kristiansund sjukehus.

Les meir hjå Tidens Krav

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.