nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nedgang i talet på nynorskelevar

Publisert May 26, 2011

Talet på elevar med nynorsk som hovudmål i grunnskulen går framleis sakte nedover. Inneverande skuleår hadde 12.96 % av elevane nynorsk som hovudmål, mot 13.18 % i fjor.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.