nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

UiO bryt mållova - igjen

Publisert May 26, 2011

Universitetet i Oslo skriv under 2 % av dokumenta sine på nynorsk, og ligg dimed dårleg an til å oppnå si eiga målsetjing om minst 10 % innan 2015 – trass i at lovverket krev minst 25 %.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.