nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Viser fram sørsamisk

Publisert June 22, 2011

Britt Sparrock har bruka årets utgåve av marknadsdagane i Snåsa – Snåsadagan &ndadsh; til å profilera sørsamisk språk og kultur.

Les meir hjå Ságat

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.