nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Festspela veks

Publisert June 25, 2011

Dei nynorske festspela i Ørsta og Volda har til vanleg samla rundt 6000 deltakarar. I år ligg det an til å verta ein bra auke i vitjartalet, meldar programansvarleg Åshild Widerøe.

Les meir hjå Møre

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.