nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Mistenkjelege tal under sidemålseksamen

Publisert June 27, 2011

Dei norske Wikipedia-artiklane om Halldis Moren Vesaas hadde mistenkjeleg høge vitjartal 1. juni, dagen for sidemålseksamen. Ei av oppgåvene på eksamen handla om eit Vesaas-dikt.

Les meir hjå Nettavisen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.