nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil ikkje ha samla norskkarakter

Publisert June 27, 2011

Siri Holm Lønseth frå Trondheim Unge Høgre trur ikkje ein felles skriftleg norskkarakter vil vera bra for elevane. Lønseth meiner at sidemålet heller bør gjerast valfritt.

Les meir hjå Adresseavisen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.