nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Mållovsbrot hjå politiet

Publisert July 19, 2011

På politi.no er det berre 11,5 % nynorsk, medan det ifølgje lova skulle vore 25 %. Språkrådet krev planar for nynorskbruk. - Det er eit dårleg signal at politiet som skal passa på at andre følgjer lovar og reglar, ikkje følgjer mållova, seier leiar av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Les meir hjå Verdens Gang

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.