nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Felles norsk Wikipedia-portal

Publisert Aug. 23, 2011

Wikipedia på bokmål, nynorsk og samisk vert samla på éin felles Wikipedia-portal. Wikimedia Noreg vonar dette vil gjera fleire brukarar merksame på den nynorske og den samiske utgåva.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.