nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Sjarmoffensiv frå SV-Solhjell

Publisert Aug. 24, 2011

Bård Vegar Solhjell (SV) meiner antisidemålsargumentasjonen til Høgre er pinleg og svak. Han varslar også at SV skal setja ned eit eige utval som skal sjå på vilkåra for nynorsken.

Les meir hjå Hallingdølen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.