nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Meir nynorsk på Haukeland

Publisert Aug. 8, 2011

Helse Bergen har fått pålegg frå Språkrådet om å halda seg til hovudformene i nynorsken. Helseføretaket har til no brukt mykje bokmålsnære sideformer, mellom anna fordi dei har fått mykje kjeft frå pasientar for at dei bruker nynorsk.

Les meir hjå Bergens Tidende

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.