nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Milliondrift på Haugesenteret

Publisert Aug. 8, 2011

Nynorsk kultursentrum legg opp til 5,7 millionar kroner i driftsinntekter for Olav H. Hauge-senteret i Ulvik neste år. Kultursentrumet håpar Ulvik kommune skal dekkja 600 000 av dette.

Les meir hjå Avisa Hordaland

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.