nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Meir nynorsk i salmeboka

Publisert Sept. 22, 2011

39 % av dei norskspråklege salmane i den nye salmeboka, kjem til å vera på nynorsk. Samisk og kvensk får også plass i den nye salmeboka, som etter planen skal koma i 2013.

Les meir hjå Vårt Land

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.