nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Ny rettskriving i boks

Publisert Sept. 22, 2011

Kulturdepartementet har godkjent Språkrådet sitt framlegg til ny rettskriving for nynorsk. Den nye rettskrivinga skal gjelda frå og med 1. august 2012.

Les meir hjå Språkrådet

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.