nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Skiltstrid også i vest

Publisert Sept. 22, 2011

– Dersom det hadde vorte sett opp ei rekkje nynorskskilt på Austlandet, så ville dei raskt blitt bytta ut. Då bør det same skje i våre kommunar, som alle er nynorskkommunar, skriv Sunnhordland på leiarplass.

Les meir hjå Sunnhordland

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.