nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Tåkepratar bort 300 millionar

Publisert Sept. 28, 2011

Fornyingsdepartementet har rekna ut at uklårt og uforståeleg språk frå styresmaktene fører til ekstraarbeid for 300 millionar i året. Minister Rigmor Aasrud forlangar meir klarspråk.

Les meir hjå Verdens Gang

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.