nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil gje språkpris til born

Publisert Sept. 28, 2011

Språkrådet og Forskingsrådet lanserer dette skuleåret ein eigen språkpris for born. Prisen skal delast ut i samband med Nysgjerrigper-prisane, for å stimulera til språkleg utforsking hjå born og unge.

Les meir hjå Hallingdølen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.