nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Kva nå, målfolk?

Publisert Sept. 29, 2011

– Finst det kampvilje nok til å halde på tradisjonane og språket i Tysvær, eller skal ein berre sitte å sjå at bokmål tar over, spør Tysvær Bygdeblad på leiarplass.

Les meir hjå Tysvær Bygdeblad

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.