nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Arkiv

– Barnehagenynorsk gjer skulen lettare

Noregs Mållag er på offensiven i barnehage-Noreg, for å få meir opplesing på nynorsk. Leiar Håvard B. Øvregård meiner dette vil løysa mykje av problemet bokmålselevar har med å læra sidemålet sitt på skulen.

Les meir hjå NRK Møre og Romsdal.

Tilrådd norm i det blå

I dag skulle Språkrådet etter sin eigen plan vedteke ei «tilrådd norm» for nynorsk. Kulturdepartementet set mellombels ein stoppar for det, ved å venta med å avklåra kor vidt Språkrådet får lov.

Les meir hjå Nationen.

– NTNU er nynorskversting

– Språkrådet mener NTNU er en nynorskversting. De senere årene har andelen sidemål (sic!) ligget rundt tre prosent, står det å lesa i Uniforum.

Les meir hjå Uniforum.

– Sidemål øydelegg for dyslektiktarar

– Det å kjempe mot tvungen skriftlig sidemålsopplæring [er] en kamp for de svake i samfunnet, skriv Helene Fæste, som meiner opplæring i sidemål går utover «elever som har dysleksi eller lærevansker». (desse elevane har fritak frå sidemål, red. mrk.)

Les meir hjå Dagsavisen.

Nynorsken vann i Bykle

Kommunestyret i Bykle har med overveldande fleirtal vedteke å framleis vera nynorskkommune. Enkelte representantar har den siste tida ivra for å gjera kommunen språknøytral, men altså utan å vinna fram.

Les meir hjå Fædrelandsvennen.

Fekk ikkje godt svar

– Eg stilte spørsmål om kvifor dei ikkje brukar meir nynorsk i Valdres, men fekk ikkje noko godt svar, skriv Hanne Maren Blåfjelldal (FrP) i ei innsideskildring frå fylkestinget i Oppland.

Les meir hjå TV2 Politisk.

Risnes Elektro får målpris

– Risnes Elektro er veldig flinke til å bruka nynorsk både i butikken og elektrofirma, seier Geir Olav Repål i Radøy mållag, som har gjeve årets målrose til Risnes Elektro.

Les meir hjå Nordhordland.

Språkrådet inviterer til seminar

Språkrådet inviterer til seminaret Kom i målform!, der statstilsette kan få både fagleg påfyll og ny kveik til nynorskarbeidet på arbeidsplassen.

Les meir hjå Språkrådet.

Teknologien kan redda språk

Mange utryddingstruga språkgrupper finn stor nytte i å bruka digitale verkty til å kveikja meir liv i språket. YouTube, Facebook og nettbaserte ordbøker er mellom dei viktigaste verktya.

Les meir hjå Aftenposten.

Bærum Mållag i hundre

Onsdag 7. mars feirar Bærum Mållag 100 år. Jubileet skal mellom anna feirast med ei tilskiping på Stabekk kulturhus, sjølvaste Arne Hjeltnes kjem for å underhalda.

Les meir hjå Noregs Mållag.

Pitesamisk er utryddingstruga

Det minste og mest utryddingstruga språket i Noreg er pitesamisk. Til saman er det ikkje meir enn 20 personar snakkar pitesamisk lenger, skal me tru Unesco sitt språkatlas.

Les meir hjå Framtida.no.

Framleis Hårek i Hallingdølen

– Ei nynorskavis ikkje kan kaste ut den einaste teikneseriestripa på nynorsk, og samtidig argumentere mot andre som prøver å svekke nynorsk som offisielt språk. Denne argumentasjonen kunne eg ikkje stå imot. Det var berre å legge seg flat, seier Hallingdølen-redaktør Bjarne Tormodsgard

Les meir hjå Framtida.no.

– Ikkje kødd med nynorsken

– Nynorsken si stilling må betrast, det gjer ein ikkje med å sløyfa skriftleg undervisning og prøving i sidemålet. Med utspel som dette stiller Halvorsen i klasse med Høgre sitt populist-utspel, skriv Hordaland Senterparti i ei årsmøtefråsegn.

Les meir hjå Senterpartiet.

– Medvit gjev betre språkøyre

– Elevar som brukar dialekt og skriv nynorsk, opparbeider seg eit medvite forhold til språk. Dermed utviklar dei også eit betre språkøyre og lærer seg lettare andre språk, heiter det i ein anonym kronikk.

Les meir hjå Sunnmørsposten.

Ikkje fleirtal for fritak

Oslo bystyre røysta nyleg ned eit framlegg om å søkja om eit nytt «forsøk» med valfritt sidemål i Oslo-skulen. Høgre-byråd Torger Ødegaard har dimed fått same svaret som sist gong saka var oppe i 2008.

Les meir hjå Noregs Mållag.

Målpris til Hareid Hotell

Målprisen i Hareid 2012 er tildelt Hareid Hotell, som brukar nynorsk som marknadsføringsspråk. Prisen vart overrekt av Marit Kvammen, leiar i Hareid mållag.

Les meir hjå Vikebladet.

– Bokmål er ei bjørneteneste

– Å velje nynorsk ved skulestart hjelper elevane til å bli betre i språk, seier Margit Ims i Bø mållag. Ho oppmodar foreldre i Bø til å velja nynorsk som hovudmål for fyrsteklassingar sine.

Les meir hjå None.

– Framtida er opp til oss

– Me er mange som føretrekkjer å forma framtida med friskt mot, framfor å grava oss ned i korleis me fryktar ho kunne ha vorte, skriv Vebjørn Sture, nestleiar i Norsk Målungdom, i eit svar til Kjell Arild Pollestad.

Les meir hjå Stavanger Aftenblad.

– Språket er vårt ansvar

– Det er vårt ansvar at nynorsk blir eit levande språk for heile landet. Den beste måten å gjere det på er å sørgje for ei god nynorskopplæring i skule og barnehage, skriv FrP-politikar Hanne Maren Blåfjelldal.

Les meir hjå TV2 Politisk.

– Viktigare enn nokon gong

– Å ta vare på, kjempa for – og ikkje minst nytta nynorsk er kan hende viktigare no enn nokosinne når skriftspråket vårt er pressa frå mange kantar, meiner avisa Sunnhordland på leiarplass.

Les meir hjå Sunnhordland.

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.