nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Arkiv

– Språket må brukast

– Me er glade for den viljen til å støtta nynorsken som er komen til syne den siste tida. Men velvilje hjelper lite om ikkje språket faktisk blir brukt – ofte og aktivt, og i alle slags samanhengar. Der har me alle eit ansvar, skriv Stavanger Aftenblad på leiarplass.

Les meir hjå Stavanger Aftenblad.

Meiner sidemål er barneundertrykking

– Barn og unge blir nemlig undertrykt. De tvinges til å skrive et språk som de ikke identifiserer seg med, skriv norsklærar Helene Fæste.

Les meir hjå Dagsavisen.

Bergensprofilar usamde om mjølkemålet

Medan tidlegare Bergensordførar Herman Friele ikkje kan forstå kvifor det skal stå «mjølk» på mjølkekartongane, meiner TV2-sportsankeret Davy Wathne at det er heilt i orden.

Les meir hjå Nationen.

Kjendisopprop for sidemål

– Å kreve at vi velger mellom nynorsk eller bokmål, er som å si at vi må velge mellom buss eller trikk, seier Jan Erik Vold, som har signert eit opprop for å halda på den obligatoriske sidemålsopplæringa.

Les meir hjå Klassekampen.

Vestlendingane får mjølk

Etter tilbakemeldingar frå bønder og forbrukarar, går Tine over til nynorske mjølkekartongar på Vestlandet. Lageret av bokmålskartongar går tomt i juni, og det nye opplaget vil då vera på nynorsk.

Les meir hjå Framtida.no.

Premiert for medlemsauke

Lindås Mållag var eitt av lokallaga som vart premierte for god medlemsvekst under Noregs Mållag sitt landsmøte i Oslo i slutten av april.

Les meir hjå Nordhordland.

Språkmedviten lokalbank

På oppmoding frå statssekretær Morten Søberg, lyser Luster Sparebank ut ei stiltevling om språk. Sparebanken har lenge vore oppteken av språk, noko han også fekk Luster Mållags målpris for i 2010.

Les meir hjå Sogn Avis.

Ei lita stormakt

– Norsk Barneblad har vore eit felles referansepunkt og ein liten nynorsk stormakt, seier Eirik Helleve, som har skriv bok om det 125-årsjubilerande bladet.

Les meir hjå Framtida.no.

Vil ha betre lærebokspråk

– Nynorskelevane må sikrast god tilgang på godt språk, særleg i lærebøkene. Det kan til dømes gjerast ved å opprette ei merkeordning for språkleg kvalitet i læremiddel, seier påtroppande NMU-leiar, Vebjørn Sture.

Les meir hjå Framtida.no.

Forundra over bokmålsbruk

– Å skrive bokmål på sosiale media og "elske" nynorsk i søknaden er ikkje eit sjakktrekk for å kome inn på NRK Nynorsk mediesenter, åtvarar senterleiar Magni Øvrebotten.

Les meir hjå NRK Nynorsk mediesenter.

Kongshaugelevar lagar nynorskrock

Brørne Hallvard og Torbjørn Mostrøm frå Dalsøyra har vore med på å starta rockegruppa Ferdarhag. Alle medlemene i gruppa har gått på Kongshaug musikkgymnas, og no lagar dei nynorskspråkleg rock i lag.

Les meir hjå Strilen.

– Kartverket bør oppdatera seg

– Dersom Kartverket sine digitale system er så primitive at dei ikkje opnar for parallelle namn, er det på høg tid med ei oppdatering, skriv påtroppande NMU-leiar Vebjørn Sture.

Les meir hjå Jurddabeassi.

Språkrådet vil ha lærebokhjelp

Elevrådsleiar Morten Habbestad frå Stord fekk ikkje medhald i at «skole» burde erstattast av «skule» i lærebøkene, men Språkrådet rosar Habbestad for initativet, og bed om fleire tilbakemeldingar på dårleg eller feil språk i lærebøkene.

Les meir hjå Sunnhordland.

– Mindre synsing, meir fakta

– Norsklektor Fæste ser det som sin oppgave å rive ned hypotesene allerede før de er undersøkt. Det kommer ikke til å gi nye innsikter, skriv språkforskar Øystein Vangsnes i eit svar til Helene Fæste.

Les meir hjå Dagsavisen.

Målrøysting på Sola

Folkerøystinga om opplæringsmålet på Sola skole – som vart initiert som eit sparetiltak av kommunen – nærmar seg. Denne veka er det førehandsrøysting.

Les meir hjå Solabladet.

Strid om samiske læremiddel

Medan samiske forlag tidlegare har hatt monopol på læremiddelstøtte frå Sametinget, får storforlaget Aschehoug no gå inn i den same marknaden. Det vekkjer reaksjonar.

Les meir hjå NRK Sápmi.

Sogn og Fjordane held stand

Medan mange nynorskelevar i andre fylke byter til bokmål, held dei aller fleste elevane i Sogn og Fjordane på nynorsken. Det kjem fram av den omfattande rapporten «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646-2012».

Les meir hjå Bergens Tidende.

Hardt ut mot Kartverket

Påtroppande målungdomsleiar Vebjørn Sture går hardt ut mot Statens kartverk, etter at sistnemnda prøvde å setja foten ned for tospråklege gateskilt i samiske område.

Les meir hjå NRK Sápmi.

Grunnlova kan koma på begge måla

Regjeringspartia sine medlemer i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget går inn for å gje Grunnlova ny språkdrakt – både på nynorsk og bokmål.

Les meir hjå Stortinget.

Vil gjera Bergen til nynorskens hovudstad

Hordaland Teater skal flyttast frå Stend til Bergen sentrum, og døypast om til Jon Fosse-teateret. Vona er å etablera eit nynorsk kraftsentrum i Bergen.

Les meir hjå Framtida.no.

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.