nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Finske samar flytter frå språket

Publisert Jan. 23, 2012

I Finland vert dei samiske språka truga av at samane flytter sørover. Over helvta av dei samiske borna i landet bur no i område der dei ikkje får samiskopplæring.

Les meir hjå NRK Sápmi

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.