nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Siste om sidemål

Publisert Jan. 25, 2012

Sidemålsordskiftet rullar vidare. Her er eit utval:

– Like seriøst som å foreslå at færre timer i kjemi skal gi bedre karakterer i fysikk, skriv Rogalands Avis på leiarplass.

– Et brubart [sic] kompromiss, hevdar Avisa Nordland.

– Hvis dette er en langsiktig, forkledd og utspekulert måte å systematisk skulle bygge ned nynorsk som skriftspråk, er det ufint, seier forlagsdirektør Edmund Austigard til Nyhetene24.

– Vi er kritiske til framlegget som inneber svakare kompetanse i nynorsk, opplyser Olav Magnus Linge, leiar i Sosialistisk Ungdom, til Sunnmørsposten.

– Resultatet bør kunne bli en styrking av begge målformene, meiner Oppland Arbeiderblad.

– Det er lagt opp så døvt. Først og fremst fordi det stort sett berre blir undervist i grammatikk. Ein blir ikkje motivert når læraren kjem inn i klasserommet med ordboka under armen og ein veit at dei neste timen berre består av bøying av verb og pugging av ord, seier elev Jørgen Skontorp til Fredriksstad Blad.

– Nynorsk er eit døyande språk og det må vi hjelpe til å drepe, seier Fagerborg-elev Frende Mathisen til NRK Sogn og Fjordane.

– Skal nynorsken ha den nødvendige sosiale status så må nynorsk også oppfattast som eit viktig språk for dei som bruker bokmål, seier Aasentunet-direktør Ottar Grepstad til NRK Møre og Romsdal.

– Elevene blir ikke bedre i norsk av å svekke nynorsken, poengterer Senterparti-leiar Liv Signe Navarsete til Nettavisen.

– Sidemål kan vera meir til pine enn til nytte, seier lærarstudent Camilla Kristiansen til NRK Østfold.

– Halvorsen gløymer nynorskelevane, kommenterer Terje Kjøde, leiar i Ørsta Mållag og Sunnmøre Mållag, i Møre-Nytt.

– I bunn og grunn er det nynorsken dette handler om. Det er nynorsken som står for hugg, seier norsklærar Kirsten Øvregaard til NRK Rogaland.

– Det er åpenbart at sidemålet i dag ikke fungerer etter hensikten, tvert imot gjør det nynorsk en bjørnetjeneste ved å fremkalle mye aggresjon. Prinsipielt er det riktig å ha sidemål, men den svekkingen man frykter er der allerede, seier nordiskstipendiat Klaus Johan Myrvoll til NRK.

– Det verste med forslaga som Halvorsen vil ha gjennom, er signalet som kunnskapsministeren sender ut om at eitt av språka våre er viktigare enn det andre, seier rettskrivingsnemndsleiar Grete Riise til NRK.

– Det er eit påfallande samanfall mellom lite levekårsproblem og nynorsk, og motsett mellom mange levekårsproblem og bokmål, skriv språkforskar Øystein Vangsnes på Forskning.no.

– Språket blir som ein dårleg frosenpizza, åtvarar nynorskkjendis og Høgremann Arne Hjeltnes til NRK.

Les meir hjå None

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.