nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Hevdar at færre vil stryka utan sidemål

Publisert Nov. 14, 2012

Fylkesutdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge, vil gjera sidemål valfritt på påbygglinene i fylket. Hauge meiner dette vil føra til lågare strykprosent mellom påbyggelevane.

Les meir hjå Avisen Agder

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.