nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nynorskskrivande vert betre i bokmål

Publisert Nov. 14, 2012

Språkprofessor Mila Vulchanova ved NTNU har gjort ei undersøking som viser at dei som ofte skriv nynorsk, les bokmål betre og raskare enn dei som berre skriv bokmål.

Les meir hjå NRK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.