nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Karakterar er undervisningsstyrande

Publisert Dec. 7, 2012

– Når karakterane i dag diverre er meir undervisningsstyrande enn læringsfremjande, så må vi rette oss etter dette – anten vi likar det eller ikkje, skriv mållagsleiar Håvard Øvregård i eit svar til Henning Fjørtoft.

Les meir hjå Utdanning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.