nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Språket er vårt ansvar

Publisert Feb. 17, 2012

– Det er vårt ansvar at nynorsk blir eit levande språk for heile landet. Den beste måten å gjere det på er å sørgje for ei god nynorskopplæring i skule og barnehage, skriv FrP-politikar Hanne Maren Blåfjelldal.

Les meir hjå TV2 Politisk

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.