nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Ikkje fleirtal for fritak

Publisert Feb. 20, 2012

Oslo bystyre røysta nyleg ned eit framlegg om å søkja om eit nytt «forsøk» med valfritt sidemål i Oslo-skulen. Høgre-byråd Torger Ødegaard har dimed fått same svaret som sist gong saka var oppe i 2008.

Les meir hjå Noregs Mållag

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.