nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Ikkje kødd med nynorsken

Publisert Feb. 20, 2012

– Nynorsken si stilling må betrast, det gjer ein ikkje med å sløyfa skriftleg undervisning og prøving i sidemålet. Med utspel som dette stiller Halvorsen i klasse med Høgre sitt populist-utspel, skriv Hordaland Senterparti i ei årsmøtefråsegn.

Les meir hjå Senterpartiet

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.