nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Medvit gjev betre språkøyre

Publisert Feb. 20, 2012

– Elevar som brukar dialekt og skriv nynorsk, opparbeider seg eit medvite forhold til språk. Dermed utviklar dei også eit betre språkøyre og lærer seg lettare andre språk, heiter det i ein anonym kronikk.

Les meir hjå Sunnmørsposten

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.