nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Pitesamisk er utryddingstruga

Publisert Feb. 22, 2012

Det minste og mest utryddingstruga språket i Noreg er pitesamisk. Til saman er det ikkje meir enn 20 personar snakkar pitesamisk lenger, skal me tru Unesco sitt språkatlas.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.