nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Barnehagenynorsk gjer skulen lettare

Publisert Feb. 27, 2012

Noregs Mållag er på offensiven i barnehage-Noreg, for å få meir opplesing på nynorsk. Leiar Håvard B. Øvregård meiner dette vil løysa mykje av problemet bokmålselevar har med å læra sidemålet sitt på skulen.

Les meir hjå NRK Møre og Romsdal

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.