nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Tilrådd norm i det blå

Publisert Feb. 27, 2012

I dag skulle Språkrådet etter sin eigen plan vedteke ei «tilrådd norm» for nynorsk. Kulturdepartementet set mellombels ein stoppar for det, ved å venta med å avklåra kor vidt Språkrådet får lov.

Les meir hjå Nationen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.